Małgorzata Kropielnicka

radca prawny, partnerUprawnienia

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w 1998 r. W roku 1999 ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego na kursie „Zarządzanie Ludźmi w Firmie”. Ukończyła aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, egzamin sędziowski złożyła w 2003 roku; ślubowanie radcy prawnego złożyła w grudniu 2005 roku.
 

Doświadczenie

Uczestniczyła w procesach przekształceń w spółkach prawa handlowego, świadczyła formalno-prawne wsparcie obrotu nieruchomościami, koordynowała i nadzorowała złożone transakcje zbycia przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części, uczestniczyła w obsłudze procesów inwestycyjnych, tworzyła koncepcję realizacji inwestycji w dużej grupie kapitałowej.
Występowała w imieniu przedsiębiorców oraz osób fizycznych w postępowaniach cywilnych, w tym przed sądami obcych jurysdykcji. Posiada kompleksową znajomość zagadnień z zakresu praw własności intelektualnej, reprezentowała jedną ze stron w sporze o znaną polska markę, świadczy usługi stałego doradztwa prawnego na rzecz podmiotu, zorientowanego na tworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w sferze energetyki we współpracy z polskimi środowiskami akademickimi.
Współpracuje z przedsiębiorstwami energetycznymi. Uczestniczyła w negocjowaniu warunków umów o przyłączenie źródeł energii konwencjonalnej i odnawialnej do gazowej i elektroenergetycznej sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej, udzielała wsparcia prawnego w akwizycji i rozwoju farm wiatrowych na terenie województwa pomorskiego oraz zachodniopomorskiego.
 

Specjalizacja

  • Postępowania sądowe i arbitrażowe
  • Nieruchomości
  • Prawo energetyczne
  • Prawo własności przemysłowej
  • Prawo korporacyjne i gospodarcze
  • Prawo konkurencji
Znajomość języków obcych
Język angielski biegle w mowie i piśmie.
 

Praktyka

  • Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
  • Zespół Prawa Administracyjnego i Nieruchomości
  • Zespół Prawa Energetycznego i Ochrony Środowiska

Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Menu strony