Jakub Pilch

adwokat, partnerUprawnienia

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studia Europejskie na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Egzamin sędziowski złożył w 2008 r. W tym samym roku rozpoczął odbywanie aplikacji adwokackiej oraz nabył uprawnienia radcy prawnego. W 2009 roku został wpisany na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku i od tego czasu wykonuje zawód adwokata.
Biorąc udział w licznych konferencjach, szkoleniach i seminariach stale pogłębia swoją wiedzę i doskonali warsztat prawniczy. W 2015 roku ukończył Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii na Uniwersytecie Gdańskim.
 

Doświadczenie

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w tym zwłaszcza liderów branży energetycznej, wydawniczej oraz deweloperskiej. Uczestniczył w realizacji postępowania kompensacyjnego w branży stoczniowej.
Doradza klientom w procesach tworzenia i negocjowania umów i kontraktów handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru IT oraz nieruchomości.
Działając na rzecz przedsiębiorstw energetycznych udzielał wsparcia prawnego w ramach Programu zmiany i integracji IT obejmującego takie bloki jak: organizacja, usługi IT, sourcing, zarządzanie projektami i portfelami projektów, architektura. Świadcząc obsługę prawną na rzecz Centrum IT oraz Spółek z GK ENERGA uczestniczył w tworzeniu i negocjowaniu warunków wielu umów wdrożeniowych i utrzymaniowych z zakresu usług i systemów IT, w tym zwłaszcza w toku realizacji kluczowych programów i projektów strategicznych w obszarze informatyzacji: systemów billingowych, CRM, KSD, SOD i BI.
Z powodzeniem wspierał i reprezentował interesy Klientów w wielu skomplikowanych sprawach pracowniczych oraz procesach restrukturyzacyjnych, w tym zwłaszcza uwzględniających aspekty zbiorowego pracy, a także brał udział w mediacjach.
Wielokrotnie uczestniczył w projektach przekształceń, przejęć oraz innych transakcjach z zakresu prawa spółek. Brał udział w wielu audytach prawnych.
Reprezentuje interesy Klientów - przedsiębiorców oraz osób prywatnych - przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, prokuraturą oraz organami administracji.


Specjalizacja

  • Prawo energetyczne
  • Prawo własności przemysłowej
  • Nieruchomości
  • Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
  • Postępowania sądowe i arbitrażowe
  • Prawo korporacyjne i gospodarcze
 
Znajomość języków obcych
Język angielski biegle w mowie i piśmie.
 

Praktyka

  • Zespół Prawa Energetycznego i Ochrony Środowiska
  • Zespół Prawa Własności Intelektualnej
  • Zespół Prawa Administracyjnego i Nieruchomości
  • Zespół Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Menu strony