Specjalizacje:

Ewa Klecha

radca prawny, senior associateSpecjalizacje:


Uprawnienia / Wykształcenie:

Radca prawny od 2006 r.
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 

Doświadczenie:

  • świadczy obsługę prawną w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w zakresie opracowywania projektów umów, doradztwa w zakresie zabezpieczeń transakcji handlowych, reprezentowania klientów prowadzących działalność gospodarczą we wszystkich rodzajach postępowań przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i sądami arbitrażowymi,
  • reprezentowała przedsiębiorców w postępowaniach przed Urzędem Komunikacji Elektronicznej oraz przed Organami Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • świadczy bieżące doradztwo we wszystkich aspektach z zakresu prawa pracy m.in. w zakresie sporów z pracownikami i rozwiązywania stosunku pracy, w zakresie zatrudniania cudzoziemców na terenie Polski, w procesach restrukturyzacji zatrudnienia i sporów grupowych oraz stosunków pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi, opracowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, doradztwo w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
    w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych; reprezentuje przedsiębiorców
    w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy,
  • świadczy obsługę prawną na rzecz klientów zarządzających nieruchomościami komercyjnymi,
    w tym w zakresie opracowania projektów umów, doradztwa w zakresie warunków komercyjnych umów oraz w zabezpieczeń wykonania obowiązków przez strony umowy, reprezentowanie wynajmujących i najemców podczas negocjacji umów, doradztwa w zakresie warunków nabywania przez cudzoziemców nieruchomości na terenie Polski.
 
Biegle włada językiem angielskim.
Z kancelarią współpracuje od 2001 r.


Specjalizacje:

Prawo gospodarcze
Prawo cywilne
Prawo pracy
Prawo korporacyjne
 

Publikacje:

Seria  wydawnicza Acquis communautaire, tom:  Finanse – Warszawa 2004, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis

Publikacje:

Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Menu strony