dr Paweł Polaczuk

konsultant prawny, of counselUprawnienia / Wykształcenie:

Absolwent  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Prawa Universität Wien; doktor nauk prawnych.
 

Doświadczenie:

  • Legitymuje się wieloletnim doświadczeniem w obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych podlegających nadzorowi państwa
  • Brał udział w połączeniu spółek akcyjnych, których działalność podlega nadzorowi państwa (nadzór ubezpieczeniowy i antymonopolowy)
  • Brał udział w delistingu
  • Zajmował się tworzeniem owu i umów agencyjnych
  • Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych będących kontrahentami państwowych jednostek organizacyjnych  
  • Doradza podmiotom gospodarczym z siedziba w Republice Austrii i Republice Federalnej Niemiec  w zakresie ich spraw i przedsięwzięć i sporów z polskimi kontrahentami
  • Uczestniczył  w konsultacjach projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego
  • Autor opinii i ekspertyz z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego
 
Z kancelarią współpracuje od 2014 r.

Specjalizacje:

Prawo korporacyjne i gospodarcze
Prawo ubezpieczeń
Prawo medyczne i farmaceutyczne
Prawo o szkolnictwie wyższym
Prawo niemieckie i austriackie gospodarcze, administracyjne i cywilne
 

Publikacje:

Autor szeregu publikacji naukowych,  w tym m.in.:

Co to jest off label use? Kilka uwag [w:] "Prawne i etyczne problemy współczesnej medycyny", P.Polaczuk, A.Bauknecht (red.), Olsztyn 2016, wyd. epubli, ISBN 9783741836312, s. 133-151
Prawne problemy stosowania leków poza zakresem dopuszczenia. Kilka uwag o prawie niemieckim
Paweł Polaczuk [w:] „Prawne i etyczne…”, s. 183-201
Stosowanie leków poza zakresem dopuszczenia a błąd w sztuce lekarskiej w prawie niemieckim. Kilka uwag [w:] „Prawne i etyczne…”, s. 217-246
Dziecko w fazie prenatalnej jako zmarły. Kilka uwago wyroku Sądu Najwyższego z 9 marca 2012 r. (I CSK282/11) [w:] „Prawne i etyczne…”, s. 259-282

Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Menu strony