Dagmara Leonik

radca prawny, associateUprawnienia/Wykształcenie:

Doradca podatkowy od 2017 r.
Radca prawny od 2013 r.
 
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 2004-2009
Studia podyplomowe doradztwo podatkowe i podatki na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej 2014-2015
Szkoła Europejska na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej 2006-2008
Szkoła Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 2008-2009
 

Doświadczenie

 • prowadzenie bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności
  w zakresie obsługi zarządu oraz obsługi korporacyjnej,
 • doradztwo w zakresie skutków podatkowych przeprowadzanych transakcji, w tym w zakresie dokumentacji podatkowej cen transferowych,
 • wspieranie klientów w procesach tworzenia i negocjowania kontraktów handlowych, również w reżimie zamówień publicznych,
 • doradztwo podmiotom publicznym i prywatnym we wszelkich aspektach prawa zamówień publicznych, w tym w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • obsługa prawna podmiotów zajmujących się obrotem energią elektryczną i gazem, między innymi w zakresie prawidłowości zastosowania przepisów prawa energetycznego i ustaw towarzyszących oraz zagadnień związanych z prawem konkurencji i konsumentów, jak również zamówieniami publicznymi,
 • uczestnictwo w procesach restrukturyzacji spółek prawa handlowego, w tym również
  w procesach związanych ze sprzedażą zorganizowanych części przedsiębiorstwa i łączeniem spółek,
 • przeprowadzanie kompleksowych audytów prawnych, w tym w szczególności w zakresie kwestii korporacyjnych,
 • reprezentacja klientów - przedsiębiorców oraz osób fizycznych - przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji, w tym organami podatkowymi.
 
Z Kancelarią współpracuje od 2011 r.
 

Specjalizacje:

Prawo korporacyjne i gospodarcze
Prawo podatkowe
Prawo energetyczne
Prawo zamówień publicznych
Prawo ochrony konkurencji i konsumentów
Spory sądowe/arbitraż

Publikacje:

Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Menu strony