Anna Hojda

radca prawny, senior associateUprawnienia / Wykształcenie:

Radca prawny od 2014 r.- OIRP w Gdańsku
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 

Doświadczenie:

  • doradzała w postępowaniach upadłościowych, w tym w ramach upadłości konsumenckiej oraz w postępowaniach incydentalnych w toku postępowania upadłościowego, jak również w postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wobec członków organów spółek kapitałowych
  •  uczestniczyła w postępowaniu kompensacyjnym podmiotu z branży stoczniowej
  • doradzała i reprezentowała strony w sporach cywilnych, zwłaszcza pomiędzy podmiotami gospodarczymi oraz w sprawach z zakresu procesu inwestycyjnego
  • doradzała i reprezentowała klientów w postępowaniach karnych, zwłaszcza z zakresu odpowiedzialności członków organów oraz kadry zarządzającej podmiotów gospodarczych oraz z zakresu przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz wiarygodności dokumentów
  • doradzała  w postępowaniach przed sądami administracyjnymi oraz organami podatkowymi w trakcie kontroli i postępowania podatkowego, a także w trakcie postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych, jak również w sprawach karnoskarbowych
  • doradzała i reprezentowała klientów postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy, zwłaszcza w zakresie dochodzenia  roszczeń pracowniczych
  • uczestniczyła w negocjacjach przy zawieraniu umów cywilnoprawnych oraz zajmowała się ich opracowywaniem i opiniowaniem
Włada językiem angielskim
Z kancelarią współpracuje od 2012 r.
 

Specjalizacje:

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
Prawo cywilne
Prawo pracy
Prawo karne i karnoskarbowe

Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Menu strony