ŻYWNOŚĆ / RYNEK ROLNY

Kontakt

Zygmunt Roman

radca prawny, senior partner zygmunt.roman@gpr-law.eu
+48 604 428 309

Produkcja rolna jest i pozostanie ważnym elementem polskiej gospodarki. Nasz zespół, specjalizujący się w prawie sektora spożywczego i rolnego, służył wsparciem wielu Klientom przy okazji szeregu różnych spraw z tej dziedziny. Reprezentowaliśmy producentów rolnych, przetwórców żywności, sprzedawców detalicznych, i zrzeszenia handlowe w Polsce i na świecie.
Nasi prawnicy mają doświadczenie w różnego rodzaju sprawach dotyczących przemysłu spożywczego i rolnego. Regularnie pomagamy Klientom w kwestiach dotyczących zgodności z przepisami administracyjnymi i regulacyjnymi oraz w transakcjach na rynku rolnym, jak również w sprawach z zakresu nieruchomości rolnych.
Nasze doświadczenie w sprawach dotyczących sektora rolnego i spożywczego gwarantuje doskonałe efekty naszej pracy.
 
 • Doradztwo w kwestii rozwiązań prawnych specyficznych dla rynku rolnego;
 • Sporządzanie projektów umów obowiązujących w obrocie na rynku rolnym i spożywczym;
 • Doradztwo w zakresie warunków nabywania przez cudzoziemców nieruchomości rolnych na terenie Polski;
 • Doradztwo w zakresie zawierania umów na rynku rolnym i spożywczym z uwzględnieniem aspektów prawa podatkowego;
 • Doradztwo w zakresie stosowania norm jakościowych w przetwórstwie i produkcji żywności;
 • Doradztwo oraz negocjowanie kontraktów handlowych z zakresu dystrybucji produktów spożywczych;
 • Doradztwo w zakresie zabezpieczeń wykonania umów na rynku rolnym;
 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych;
 • Negocjacje z producentami rolnymi na etapie postępowania przedsądowego;
 • Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw z branży spożywczej, w tym m.in. udział w sporządzaniu i negocjacji kontraktów handlowych związanych z dystrybucją oraz eksportem produktów, reprezentacja w sporach sadowych oraz kompleksowe doradztwo w zakresie prawa pracy;
 • Doradztwo w zakresie możliwości ustanowienia oraz zasad funkcjonowania grup producentów rolnych na gruncie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach;
 • Doradztwo w zakresie opracowania systemu sprawnej i efektywnej windykacji należności, w tym przygotowanie instrumentów zabezpieczających płatności;
 • Doradztwo w zakresie obrotu środkami ochrony roślin;
 • Doradztwo na rzecz producentów spożywczych w zakresie bieżącej działalności marketingowej, w tym m.in. przygotowywanie i opiniowanie regulaminów konkursów i akcji promocyjnych, przygotowywanie i opiniowanie umów związanych z organizacją akcji marketingowych, doradztwo w zakresie przetwarzania danych osobowych, a także w kwestiach dotyczących używania wizerunków znanych osób;
 • Doradztwo w kwestiach związanych z ochroną znaku towarowego, ze szczególnym uwzględnieniem podobieństwa znaków mogących wprowadzać w błąd konsumenta;
 • Doradztwo w zakresie transportu, magazynowania i badania zbóż w nawiązaniu do Polskich Norm;
 • Doradztwo w zakresie zgodności z wymogami administracyjnymi i regulacyjnymi;
 • Opiniowanie umów oraz kontraktów handlowych, w tym m.in. dotyczących sprzedaży, dostawy, dystrybucji, przewozu, o przeprowadzenie badań naukowych oraz innych usług;
 • Doradztwo w zakresie opracowania projektu umowy dotyczącej pomocy przy wdrażaniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności celem spełnienia wymagań normy ISO 9001:2000 oraz HACCP w dziale pasz przedsiębiorstwa rolnego;
 • Reprezentacja w procesach sądowych o zapłatę należności z tytułu dostawy zbóż, z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy, tj. konieczności zastosowania i interpretacji zasad wynikających z Polskich Norm dotyczących przewozu i przechowywania zbóż oraz pobierania prób celem określenia jakości zbóż;
 • Doradztwo w zakresie wymogów formalno-prawnych nabywania nieruchomości rolnych w Polsce.
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Menu strony