ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / ŚRODKI WSPÓLNOTOWE / POMOC PUBLICZNA

Kontakt

Małgorzata Kropielnicka

radca prawny, partner
Zapewniamy kompleksowe wsparcie przy procedurze udzielania zamówień publicznych zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców.
 
 • Kompleksowe wsparcie zamawiających i wykonawców w procesach udzielania zamówień publicznych;
 • Uczestnictwo w przygotowaniu dokumentów w postępowaniach, w szczególności specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stosownych ogłoszeń;
 • Uczestnictwo w postępowaniach związanych ze stosowaniem środków ochrony prawnej w trybie przepisów o zamówieniach publicznych;
 • Nadzorowanie wykonania udzielonego zamówienia;
 • Sporządzanie opinii prawnych i wystąpień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
 • Reprezentowanie zamawiających i wykonawców przed Krajową Izba Odwoławczą oraz sądami powszechnymi;
 • Reprezentowanie zamawiających i wykonawców w sporach podczas realizacji umów o zamówienie publiczne;
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie zamówień publicznych;
 • Doradztwo w procesach ubiegania się o dotacje unijne;
 • Wsparcie w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków wspólnotowych;
 • Przeprowadzanie audytów w zakresie prawidłowości dysponowania środkami publicznymi;
 • Doradztwo przy realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.
 
 
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Menu strony