SPORY SĄDOWE / ARBITRAŻ

Kontakt

Zygmunt Roman

radca prawny, senior partner zygmunt.roman@gpr-law.eu
+48 604 428 309

Każda transakcja może zakończyć się sporem sądowym, nawet ta, która została przygotowana z najwyższą starannością. W sytuacji, gdy dojdzie do sporu, warto mieć możliwość skorzystania z pomocy wykwalifikowanych prawników, dysponujących całym arsenałem narzędzi prawnych.
Naszym celem jest sprawne rozstrzyganie sporów w sposób jak najbardziej ekonomiczny i korzystny, z punktu widzenia prowadzonej działalności. Jeżeli tylko jest to możliwe dążymy do unikania postepowań sądowych. Czy to w sądzie, czy w drodze innego postępowania (arbitraż, mediacja, ugoda), nasz zespół prawników specjalizujących się w rozstrzyganiu sporów pomaga Klientom wybrać najlepszą drogę do pomyślnego rozwiązania sporu, stosując innowacyjne rozwiązania i ekspercką wiedzę prawniczą.
 
 • Wstępna analiza podstaw sporu i doradztwo w kwestii doboru najbardziej efektywnego sposobu postępowania;
 • Doradztwo i reprezentowanie w sporach sądowych z zakresu prawa handlowego, prawa pracy, nieruchomości, rynków finansowych i prawa własności intelektualnej;
 • Wznowienie postępowań, w których zapadł wyrok sądowy;
 • Reprezentowanie przed Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym;
 • Reprezentowanie przed sądami arbitrażowymi ad hoc oraz instytucjonalnymi;
 • Reprezentowanie w postępowaniach mediacyjnych;
 • Reprezentowanie we wszelkiego rodzaju sporach związanych z upadłością;
 • Doradztwo i reprezentacja w sporach ze Skarbem Państwa;
 • Doradztwo we wszelkiego rodzaju sporach z władzami lokalnymi w większości sektorów;
 • Reprezentowanie w sprawach o odszkodowanie z tytułu szkód na osobie;
 •  Reprezentowanie w sporach dotyczących umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (wszelkie typy tzw. polisolokat, w tym z UFK),
 • Reprezentowanie w sporach dotyczących kredytów walutowych,
 • Reprezentowanie w sprawach ze skargi pauliańskej;
 • Reprezentowanie w postępowaniach o wydanie nakazu sądowego;
 • Wsparcie w zakresie postępowań toczących się przed sądami obcych jurysdykcji;
 • Reprezentowanie w postępowaniach sądowych związanych z zapłatą należności z tytułu przewozu towarów oraz w sporach powstałych na gruncie konwencji o umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR);
 • Reprezentowanie w procesach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
 • Reprezentowanie w postępowaniach o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie;
 • Reprezentacja w procesach o zwolnienie spod egzekucji środków produkcji rolnej zajętych w postępowaniu egzekucyjnym;
 • Reprezentowanie w sporach z dystrybutorem energii elektrycznej o ustalenie nieistnienia zobowiązań z tytułu dostawy energii elektrycznej, o zasiedzenie służebności przesyłu czy bezumowne korzystanie z nieruchomości.
 
 
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Menu strony