FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Kontakt

Krzysztof Podniesiński

radca prawny, senior partner
Kancelaria zapewnia pomoc w obszarze funduszy inwestycyjnych, a w szczególności współpracy z towarzystwami funduszy inwestycyjnych.
 
  • Doradztwo w zakresie tworzenia towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zamkniętych i otwartych funduszy inwestycyjnych, a także reprezentacji w postępowaniach przed Komisja Nadzoru Finansowego, w szczególności w postępowaniach o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, ale także w innych sprawach związanych z działalnością funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych;
  • Przeprowadzanie kompleksowych audytów due diligence poprzedzających zawarcie określonych transakcji kapitałowych, obejmujących badanie prawne i podatkowe podmiotów gospodarczych;
  • Stała obsługa prawna towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zamkniętych i otwartych funduszy inwestycyjnych, w tym w szczególności sporządzanie wszelkich regulaminów, struktur organizacyjnych, umów z podmiotami zarządzającymi aktywami oraz umów z agentem transferowym oraz nadzór nad ich należytym wykonywaniem;
  • Doradztwo w zakresie wszelkich umów o współpracy zawieranych pomiędzy inwestorem a towarzystwem funduszy inwestycyjnych, a także umów wniesienia akcji lub udziałów spółek prawa handlowego jako wpłaty na certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych;
  • Doradztwo w zakresie projektów sekurytyzacyjnych.
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Menu strony