Praktyka

NIERUCHOMOŚCI / BUDOWNICTWO

Pomoc prawna w zakresie nabywania nieruchomości, procesu inwestycyjnego, najmu oraz zarządzania nieruchomościami, a także technicznego wsparcia budynków
więcej

TRANSAKCJE KAPITAŁOWE / M&A / ŁAD KORPORACYJNY

Doradztwo w zakresie strukturyzacji oraz przy przeprowadzaniu złożonych transakcji kapitałowych krajowych i zagranicznych.
więcej

RYNKI KAPITAŁOWE

Doradztwo w zakresie przygotowania emitenta do przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej, obrót papierami wartościowymi
więcej

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Pomoc w obszarze funduszy inwestycyjnych, a w szczególności współpracy z towarzystwami funduszy inwestycyjnych.
więcej

ENERGETYKA

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną podmiotów działających w segmencie energetyki zarówno konwencjonalnej, jak i odnawialnej
więcej

IP / IT

Kompleksowe doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz patentów i znaków towarowych
więcej

PRAWO PRACY

Doradztwo związane z funkcjonowaniem podmiotów na rynku pracy oraz z regulowaniem kwestii zatrudnienia; zapewniamy rozwiązania uwzględniające zarówno aspekty praktyczne prawa pracy, jak i relacje z pracownikami
więcej

PODATKI

Kompleksowe doradztwo w zakresie podatkowych aspektów transakcji korporacyjnych, handlowych i finansowych
więcej

SPORY SĄDOWE / ARBITRAŻ

Kompleksowa pomoc prawna w zakresie rozstrzygania sporów
więcej

PRAWO UPADŁOŚCIOWE / RESTRUKTURYZACJA

Doradztwo dla podmiotów znajdujących się w sytuacji kryzysowej oraz na rzecz wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych
więcej

OCHRONA KONKURENCJI / PRAWO ANTYMONOPOLOWE

Wszechstronna pomoc w zakresie zgodności przedsięwzięć z prawem konkurencji, a także w sprawach dotyczących ochrony produktów i ich marek
więcej

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

Doradztwo w zakresie stosowania regulacji unijnych oraz reprezentacja w postepowaniach sądowych i egzekucyjnych wymagających współpracy z sądami krajów członkowskich UE
więcej

ŻYWNOŚĆ / RYNEK ROLNY

Doradztwo prawne w kwestiach dotyczących zgodności z przepisami administracyjnymi i regulacyjnymi oraz w transakcjach na rynku rolnym, jak również w sprawach z zakresu nieruchomości rolnych
więcej

WINDYKACJA

Usługi w zakresie dochodzenia roszczeń o zapłatę zarówno na etapie postępowania polubownego, jak i na wszystkich etapach postępowania sądowego i egzekucyjnego
więcej

FINANSE

Reprezentowanie podmiotów w ich relacjach z bankami oraz doradztwo na rzecz banków
więcej

UBEZPIECZENIA

Usługi prawne w zakresie ubezpieczeń gospodarczych i reasekuracyjnych
więcej

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / ŚRODKI WSPÓLNOTOWE / POMOC PUBLICZNA

Kompleksowe wsparcie przy procedurze udzielania zamówień publicznych zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców;
więcej

PRAWO KARNE

Doradztwo z zakresu prawa karnego gospodarczego, w postępowaniach karnych dotyczących błędów w sztuce medycznej, a także dochodzenia roszczeń cywilnych na drodze postępowania karnego
więcej

PRAWO MORSKIE

Kompleksowa obsługa polskich i zagranicznych podmiotów w zakresie prawa morskiego
więcej
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Menu strony